skip to Main Content
Kandidat Design

Therése Berglund

Re-Focus

 

Det förutspås att arbetsplatsen och hemmet kommer att flyta ihop mer och mer i framtiden och gränserna mellan dessa kommer inte att vara lika tydliga även efter pandemin är över. För dom flesta är arbetsplatsen och hemmet två tydligt separata platser som har olika utformning, funktioner och där vi spelar olika roller. Genom vår fysiska förflyttning från hemmet till arbetsplatsen genomgår vi en mental omställning från privat plats till produktiv plats. Denna struktur vändes totalt upp och ner i och med coronapandemin.

 

Re-Focus är en portabel arbetsstation gjord av formpressad nålfilt och kork som underlättar distansarbete för personer som bor i små bostäder och inte har plats för ett hemmakontor. Den underlättar också den mentala övergången från arbetstid till privat tid genom att den fälls ihop, stängs igen och placeras åt sidan för att markera att arbetsdagen eller skoldagen är slut. Re-focus avskärmar från distraktioner, dämpar ljud och skapar en rumslighet som ger förutsättningar för fokuserat arbete. Designen, materialvalen och färgerna baseras på neurodesign som är ett tvärvetenskapligt koncept om hur hjärnforskning tillsammans med design kan främja hälsa, produktivitet och välbefinnande.

 

www.sagamariatherese.myportfolio.com/
saga.maria.therese@gmail.com