skip to Main Content

Om webbplatsen

Välkommen till vår digitala plattform för examensarbeten!

Här vill vi ge dig en möjlighet att ta del av de frågor, uttryck, tekniker och teman som är aktuella för våra studenter och den konstnärliga praktik de verkar inom.

Våra studenter möter vanligtvis sin publik i olika miljöer; i biosalonger, på museum, i gallerier, på gatan, i shoppingcentrum, i klassrum, på bibliotek, i utställningshallar och på andra ställen där människor finns, lever och verkar. Det har varit en utmaning att verka i dessa miljöer under den pågående pandemin. Studenterna har alla ställts inför dilemman och paradoxer som tvingat dem till att ompröva och att omprioritera. De har också funnit nya, innovativa vägar att arbeta och möta sin omvärld.

En digital plattform kan aldrig ersätta dialogen med publiken. Men det är en möjlighet för oss att samla våra studenters arbeten och erbjuda dig som besökare ett titthål in i vår verksamhet. Välkommen att ta del av verk ifrån de som nu kommer att ta plats inom samtida och framtida bildpedagogik, design, fotografi, film, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning.

 

HDK-Valand genom Klara Björk, tf prefekt

 

För att se förra årets examensarbeten, besök hdk-valand-exam2020.se