skip to Main Content
Kandidat Design

Saga Karlsson

Carry on, Mental Baggage feels like…

 

Det finns en variation av olika trauman eller händelser som format oss och hjälper oss bestämma hur vi hanterar saker här i livet. Vi bär alla på någon form av mentalt bagage. I detta examensarbete har jag med jobbat med publikation för att i en serie av berättelser illustrera känslan av dessa, ibland tunga och svåra bagage, på ett mer lättsamt och lekfullt sätt. Carry on lyfter upp olika mentala bagage, visar på variationen det finns och att du inte är ensam om att känna så. Det är ett fenomen/känsla/uppfattning som inte är fysiskt utan ett tillstånd, som förvisso kan ge fysiska konsekvenser likväl är osynligt. Genom att synliggöra och avdramatisera dessa mentala bagage har jag för avsikt att locka till dialog och reflektion och på så vis normalisera något som ibland behöver pratas om. För trots allt så blir bagage allt tyngre och plågsamt för dina axlar desto mer du stoppar undan saker/förtränger utom räckhåll/. Gick från att ha den tryckta boken som önskat resultat, till att ha bokformatet som metod, vidare till att slutligen jobba mot digital publicering och webtoon formatet.

Det ni ser här är ett urval av bilder från mitt bokformat samt en uppmaning att gå vidare till den vertikala transformationen av resultatet på plattformen Webtoon.

www.webtoons.com
@storiesbysaga