skip to Main Content
Kandidat Design

Petra Hjelm

Paviljongen i ständig förändring med staden

Mitt projekt har handlat om att formge en paviljong som symboliserar staden – hur den ständigt växer, transformeras och förändras. Jag vill med mitt arbete belysa och ifrågasätta hur stadens tillväxt sker och hur detta i sin tur påverkar invånarna.

I projektet har jag formgett en paviljong som reflekterar stadens föränderlighet i materialitet och struktur. Placeringen är på en attraktiv plats i staden – som en symbol för demokrati i stadsrummet där inte ekonomiska perspektiv styr invånarnas möjlighet till rörelse och upplevelse i staden. Föränderligheten i paviljongen handlar om hur platsens betydelse förändras då staden växer. En del av konceptet är att paviljongens placering fungerar som ett skydd för exploatering så att den kan fortsätta vara betydelsefull för alla i staden.

Historiskt sätt har paviljongen som fenomen haft flera olika definitioner, en av dem är liknelsen av en fjäril som landar tillfälligt och breder ut sina vingar för att sedan flyga förbi. Paviljonger har använts i världsutställningar för att förmedla något nytt, eller belysa ett material eller ny stil, med större frihet än vad ett beständigt format tillåter. Det tillfälliga kan tillåtas ta större risker.

Paviljongens format skapar möjligheter att testa idéer likt en prototyp för att sedan bli permanenta installationer i staden.

I projektet har jag inspirerats av andra typer av paviljonger, främst Serpentin Pavilion i London.

Petrahjelm10@hotmail.com