skip to Main Content
Master Möbeldesign

Oskar Jacobsen

Labor of love

 

Jag har länge fascinerats av de möjligheter som framträder ur att praktisera ett hantverk, en aktivitet som transformerar: att ta det som är och göra det till vad det kan bli. Jag har lärt mig att göra möbler, utvecklat kunskap om material, konstruktion och teknik. Brukat verktyg och utvecklat ett sinnligt handlag fött ur ett arbete av omsorg. En metod där jag kan formulera och uttrycka mig och en process som får mig att känna mig tillfreds, som om aktiviteten har en inneboende terapeutiskt funktion. 

Jag har under en tid byggt självmonteringsmöbler med avsikten att involvera. Ett sätt att bjuda in för att delta, en uppmuntran till att använda sina händer och göra saker, att transformera, att upptäcka. Att integrera sådan aktivitet i en designkontext har visat sig vara en utmaning, idén kan upplevas som motsägelsefull. Varför ska man arbeta för att kunna använda en produkt? Att köpa sig arbete går stick i stäv med idén om konsumtionssamhället, där bekvämlighet, omedelbarhet och frihet från aktivitet ligger som dess fundament. Finns skäl att överväga vad man går miste om? möjlighet till egenaktivitet och självförverkligande? Att skapa ger en verkan som formar och omformar mer än bara vår omgivning. Det gör avtryck i kropp och sinne, vi gör nya förmågor och insikter och de gör oss. 

Jag söker nya sätt att tänka om framtida relationer till möbler och hur de fortsatt kan stödja, omge och symbolisera oss. Labor of love är en inbjudan till att omfamna och integrera ett varande. Ett försök att omformulera en relation som sedan länge setts som ett praktiskt hinder, genom att bryta cykler som ständigt distanserar oss från vår skapade miljö.

 

@hjortvaen
www.hjortvaen.com