skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Lisa Nilsson

I Am Everywhere

 

Projektet “I am everywhere” är ett utforskande av mötet mellan geometriska mönster och rörlig mekanik i form av bärbara smycken. Med utgångspunkten att skapa smycken som är möjliga till förändring och med en stark koppling till sacred geometry har jag gjort tre smyckesobjekt där olika mönster integreras med irismekanismens rörlighet. Genom att vrida på delar av smycken så öppnas bladen i mitten upp för att blotta vad som döljer sig där bakom. Det är bäraren själv som har möjligheten att välja hur smycket ska bäras och visas upp – öppet eller stängt.

Min förkärlek till upprepande, geometriska mönster – sacred geometry – är en stor del av mitt konstnärliga uttryck. Sacred geometry finns överallt omkring oss, det är former och mönster som utgör de grundläggande mallarna för livet i universum. De existerar simultant i den externa och interna världen som i ett försök att kommunicera med oss, att dela med sig av sanningar som de bär på. De är det nakna och råa, det fundamentala som finns kvar när vi skalat av allt annat.

Med hjälp av mönster och geometri så vill jag förmedla sambandet mellan allt levande och icke levande, enigheten som finns bland oss och sambandet mellan microkosmos och macrokosmos; “As above, so below”.

 

lisa.v.nilsson@hotmail.com
@vidyadesign