skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Kerstin Malmqvist

Nästen och bon i de stora landskapen

Till en början inspirerad av min fascination för tältet och friluftsliv samt min beundran av naturen och naturligt förekommande former, syftar mitt arbete att skapa ett skydd som svarar till våra mänskliga behov när vi befinner oss under bar himmel ute i de stora landskapen. Vi blir ofta påminda om människans maktlöshet i naturens förvandling från lugn och fridfull till dramatisk och högljudd. Det är nervkittlande, på gränsen till skrämmande när det blåser i träd och stormar i hav och alla andandes ting måste söka skydd från dess vilda och oberäkneliga själ.

Genom att kombinera platsanalys, skiss och formstudier samt undersökningar av träets sensoriska kvalitéer, har jag studerat hur ett skydd för övernattning, vars form, rumsliga sammansättning och materialkvalitéer kan bidra till psykologisk och fysisk komfort såsom skydd för väder och vind, för kropp och för sinne.

Med spån lika lätta som en fjäder och som doftar av färsk gran när regnet träffar dem, erbjöd den här tekniken mig möjligheten att bygga upp en skyddande struktur för att forma ett välvt tak, nästan lika lätt som tältduken.

Men spånen berättar även om skogen och dess ursprung – de knyter oss an till det lokala som en gång funnits på platsen. De inger en gemytlig och intim atmosfär, i dess råa, opolerade form.

Vad du ser framför dig är ett utsnitt från takets valv, klädd i spån hyvlade lokalt i Dalsland. Resten av skyddet hör hemma i våra drömmar inbäddat bland ljungen, stenarna och tallarna mitt på Glumserudsberget i Dals Långed.

kerstinmalmqvist@hotmail.com