skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Josephine Aspenrot

Mellan stad och landsbygd

 

Morgonsolen ligger än lågt och värmer genom rutan. Staden med dess liv i ryggen. Bilar susar förbi med allt större avstånd. Skogen blir allt tätare, de böljande åkrarna allt fler. Dimman sveper över fälten och suddar ut omgivningen, likt intrycken ju längre avståndet till staden blir. Det finns dagar då intryck behövs, dagar då de behöver suddas ut. Platser gör världen tydlig, tydlig på olika sätt. Förutsättningarna till en medvetenhet om att livet pågår är aldrig desamma från en plats till en annan. En stad så full av liv. En landsbygd så fylld av tomhet. Tomheten ger tid för tanke, tid för reflektion.

En gestaltning av tankar om föränderlighet, om intryck och tomhet – ett utrymme mellan början och slutet, rummet och tiden i vilka vi lever våra liv.

Livet är ständigt i en pågående förändring. Vår identitet, våra behov och rumslighet förändras med tiden. Om våra möbler reflekterade föränderligheten i livet hade vi då behållit de längre?  Med utgångspunkt i detaljen och baserat på den japanska traditionella rumsuppfattningen har jag utforskat vad föränderlighet har för betydelse för mig och vad det hade kunnat ha för betydelse inom design, med syftet att skapa möbler med längre livslängd. Med rörliga delar, olika grad av transparens och skuggspel har jag överfört den växelverkan av mängden intryck jag fått över att geografiskt sett förflyttat mig mellan staden och landsbygden till en möbel och dess objekt.

 @josephineaspenrotdesign
Josephine.aspenrot@hotmail.com