skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Hanna Abrahamson

Band

 

Band består av tre videoverk som tillsammans utforskar frågor om maktförhållanden och beroendeställning i en barn-och föräldrarelation. I verken används fysiska objekt och det självbiografiska som metod för att synliggöra makten som en ofrivillig aktivitet och något som förflyttas och byts ut över tid. Verken belyser även ambivalensen mellan det omsorgsfulla och det våldsamma.

 

@hanna.abrahamson