skip to Main Content
BFA Photography

Hanna Abrahamson

Band

 

This text is only available in Swedish

Band består av tre videoverk som tillsammans utforskar frågor om maktförhållanden och beroendeställning i en barn-och föräldrarelation. I verken används fysiska objekt och det självbiografiska som metod för att synliggöra makten som en ofrivillig aktivitet och något som förflyttas och byts ut över tid. Verken belyser även ambivalensen mellan det omsorgsfulla och det våldsamma.

 

@hanna.abrahamson