skip to Main Content
Kandidat Design

Filippa Ekmark

Förnimmelse av kroppslig from

 

I detta projekt har jag arbetat med kroppsliga former genom mönster och abstraktion i ett sökande efter en plats där kroppen får lov att bara vara just en form. Något allmänmänskligt. Något som vi delar. En neutralare form bortom kategoriserande och de normer vi som samhälle applicerar på kroppen. I rörelsen mellan abstrakt och figurativt har jag strävat efter att öppna upp för en friare tolkning, och en lek med vår perception, av kroppen. Med kroki som utgångspunkt har den kroppsliga formen rört sig genom olika grader av abstraktion och medium som tusch, akvarell, lera och digitala verktyg. Genom att applicera formerna i mönster påverkar och relaterar de till varandra, skapar nya former och nya sammanhang. Detta utforskande har lett fram till en serie bestående av två rapporterade mönster, digitaltryckta på silke, samt en keramisk skulptur/vas. De kan fungera som fristående delar eller användas tillsammans för att skapa en installation i vilken en fysisk och taktil upplevelse kan äga rum.

@filippa.alice
filippaekmark@hotmail.com