skip to Main Content
Master Design

Carolina Härdh

Everything is connected

 

I arbetet mot att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (Förenta Nationerna), visar projektet ett exempel hur inredningsarkitekten kan nyttja vårt matavfall som en resurs.
I samverkan med restaurang Vrå har projektet undersökt deras matavfall, i syfte att genom cirkulära processer utveckla ett hållbart interiört material. Projektet tar upp frågan om hur en cirkulära modell inom inredningarkitekturen, som inkluderar matavfall eller förlusterna efter skörd, kan te sig i praktiken?

De visar också den komplexitet som de kan innebära att använda matavfall i en produktion; även om matavfall betecknas som ‘avfall’ för människan, är det komponenter som har ekologiska funktioner i naturen. Projektet understryker vikten av människans förståelse av att vi är en del av naturen – allting hänger ihop och allting påverkas av varandra.

 

@carolinahardh
www.carolinahardh.se