skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Anna Zingmark

Photo: Kjell Caminha

Photo: Kjell Caminha

Photo: Kjell Caminha

Photo: Kjell Caminha

Chromo Sacrarium

 

Jag anser att känsloförlösande tillstånd bär på stor potential att verka positivt i samhället. En emotionellt grundad kontakt med sig själv, i anslutning till det samhälleliga kollektivet, manar människan att kliva fram och delta i det arbete som krävs för att utmana individualismen och andra destruktiva strukturer. I mitt konstnärskap undersöker jag olika spirituella kontexter där känsloförlösande tillstånd (i synnerhet mystika erfarenheter) uppmuntras. I arbetet med Chromo Sacrarium* har jag fokuserat på det heliga rummet. Inne i en kyrka, synagoga, moské eller tempel är de element/objekt som finns placerade där noga utvalda för att fungera som suggestiva verktyg med vilka besökaren kan komma i kontakt med en högre makt. Detta kan ibland leda till mystika erfarenheter. Chromo Sacrarium har approprierat dessa element och lagt den suggestiva grunden. Besökaren bjuds in till att potentiellt låta sig ledsagas av den sakrala upplevelsen till en djupare, mer komplex kontakt med känslolivet.

* Chromo Sacrarium: Chromo kommer från färgterapi (chromotherapy) vilket är en pseudovetenskaplig form av terapi som härstammar från antika Egypten. Sacrarium är ett latinskt ord som kommer från antika Rom. Det hänvisar till en helgedom i ett tempel eller ett hem innehållande sakrala objekt.

 

 @4nnazingmark
Email