skip to Main Content
Kandidat Design

Vera Uggla

Formbingo

 

I mitt arbete utforskar jag en metod, metoden har jag valt att kalla Formbingo. Mitt mål med projektet är att inspirera mig och andra till att stanna i ett görande och låta processen få ta tid och plats i ett designarbete. Jag har med hjälp av min metod gjort 225 skisser. Jag har undersökt olika sätt att mediera min designprocess på, det har bland annat resulterat i en katalog där jag samlat alla mina skisser.

För mig handlar det om hur form blir till. Att formen ska komma ur ett görande snarare än ett tänkande. Görandet föder tankar om form som jag inte skulle kunna tänka fram. Händerna har fått arbeta före hjärnan.

vera.95@live.se