skip to Main Content
Master Möbeldesign

Theo Rosengren

The inevitable sticky entanglement of making

 

Resultatet av det här projektet är olika objekt av trä, lera, furu och andra material jag hittat runtomkring mitt hus. Objekten är avsedda att påminna om det oundvikliga i görandet och det komplicerade i att byta perspektiv och position mellan det mänskliga och det icke-mänskliga när en gör/tänker och arbetar cirkulärt.