skip to Main Content
Kandidat Design

Sara Karlsson

I väntans otrygga rum

 

Mitt examensprojekt handlar om när tryggheten i textila material möter otryggheten i väntrummet på en barnmorskemottagning.

Kvinnor förväntas äta preventivmedel, göra cellprovtagningar och graviditetskontroller. Att tvingas dela med sig av sin kropp till okända människor kan framkalla känslor som maktlöshet, utsatthet och rädsla. Det kräver utbildad och professionell personal och en trivsam miljö för att skapa tillit och trygghet. Jag anser att det senare nämnda i många fall har fallit mellan stolarna.

I en miljö där vi på grund av en rådande pandemi har begränsade möjligheter att ta med oss emotionellt stöd och där vi samtidigt undviker obekväma konversationer behövs ett substitut för mänsklig sympati och empati. Jag tror att det är viktigt att känna sig sedd, även i de ensamma ögonblicken.

Min intention är att förändra upplevelsen av besöket i ett väntrum med hjälp av färg, form och taktilitet i textila hantverk för att påkalla uppmärksamhet, sprida trygghet och trösta.

Material: Ull, lin, bomull, mohair

@ssaraelis