skip to Main Content
Master Metallgestaltning

Rika Zemaityte

Belladonna

 

Belladonna vill uppmärksamma oss på spänningen mellan skönhet och fara inom metallkonst. Rika’s övertygelse är att ju farligare något är, desto vackrare blir det. Hennes projekt bjuder in till att utforska skönhet på ett okonventionellt sätt.

“Det här examensarbetet är ett avslöjande av min sanna konstnärliga identitet. Det fokuserar på det estetiska uttrycket och betraktarens mottagande. Denna kombination av materiella egenskaper och form förmedlar ett band mellan bräcklighet och fara; det är där skönheten finns.”

@thorn_noir
Tik tok