skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Oskar Söderman

To Navigate the Specific

 

I Installationen To Navigate the Specific visas fem verk som tillsammans kombinerar olika fotografiska material och tillvägagångssätt såsom kamera-löst, analogt fotografi och digitala reproduktioner av redan befintliga bilder.

Oskar intresserar sig för förhållandet mellan fotografiets specifika (indexikala) förbindelse och dess abstrakta mottagande som bild. Inspirerad av analytiska och anti-subjektiva estetiker i konceptkonsten, utforskar han i sitt arbete subjektiva upplevelser såsom den emotionella intensiteten i tragedin och den romantiska strävan efter det sublima. På ett visuellt och metaforiskt plan fungerar To Navigate the Specific som en berättelse från havet om ett jag på väg att hamna vilse.

@oskar_soderman
oskar_soderman@hotmail.com