skip to Main Content
Kandidat Design

Klara Grahn

Shakerism*

 

Shakerrörelsen etablerades i nordöstra USA under 1800-talet, och var en asketisk frikyrkorörelse med målet att skapa ett himmelrike på jorden. Ledorden ärlighet, funktion och enkelhet präglade hela deras livsstil, och inte minst deras design och möbeltillverkning. Shakers kallas ibland för de första minimalisterna, och anses ha varit med och banat väg för funktionalismen, som slog igenom 100 år senare. Shakers såg hantverket som en slags bön, och deras höga krav på perfektion påverkade formen hos de möbler och bruksföremål som rörelsens medlemmar tillverkade, både för eget bruk och till försäljning. Allt som tillverkades skulle ha ett syfte. Inget tillverkades i onödan, och shakerdesignen saknade alla onödiga ornament. Allt för att undanröja otjänliga distraktioner och behålla fokus på det rättfärdiga. Ett bord är ett bord, menade de, och ansåg att det vackra fanns i ärligheten, funktionen och enkelheten. Materialen de använde sig av var billiga, lokala och lättillgängliga, och framhävde detta i sin design genom att låta exempelvis träets naturliga ådring ta plats; inget skulle döljas.

Shakerism* är en kollektion bestående av en stol, ett kakel, en nyckelhängare och en skärmvägg med förvaring, allt skapat utifrån ett försök att förstå shakerdesignens bakomliggande filosofi, och undersöka hur jag som designer idag kan inspireras av shakerdesignens estetik och grundidéer, som härstammar från en annan tid. Och vad kan shakerrörelsens designfilosofi egentligen lära oss när det kommer till varaktig och hållbar design?

@klrgrahn

 grahnklara@gmail.com