skip to Main Content
Kandidat Design

Julia Wallin

Möbel Adventiv

 

MÖBEL ADVENTIV utforskar naturens och människans relation genom möten mellan möbel och växtlighet. Med inspiration i vad som, ur ett mänskligt perspektiv, anses vara på fel plats och i vägen kan MÖBEL ADVENTIV ligga till grund för diskussioner om kontroll, vad som är önskat och inte.

Processen utgår ifrån ogräs. Ett tema som visar på vår relation till naturen. Hur vi förhåller oss till den och om vårt behov av att kontrollera och tukta den. Resultatet består av en pall och en bänk där växtlighet påverkar sittytan på olika sätt och skapar en situation där gräset känns ivägen, precis som definitionen av ogräs. Målet är att störa den givna funktionen och invanda läsningen av artefakterna och därigenom interaktionen med dem. Kontraster uppstår i möten mellan växtlighet, som representation för natur, och möbler, som representation för det mänskliga.

@juliawallinform