skip to Main Content
Master Smyckekonst

Jie Zhou

Towards the "right" 2
Photo: Peipei Chen

Towards the "right" 3
Photo: Peipei Chen

Towards the "right" 4
Photo: Peipei Chen

A or F
Photo: Peipei Chen

Equal
Photo: Peipei Chen

One long, one short
Photo: Peipei Chen

Protect
Photo: Peipei Chen

Wings
Photo: Peipei Chen

Toys
Photo: Peipei Chen

Keep it forever
Photo: Peipei Chen

Towards the ”right”

 

Syftet med detta projekt /towards the “right”, är att utforska relationer mellan föräldrar och barn i traditionella kinesiska familjer. I mitt projekt använder jag narrativa smycken och humor för att ge uttryck åt det ojämlika maktförhållandet som råder mellan föräldrar och barn. I projektet undersöker jag maktbalans i relationen föräldrar/barn, till exempel överbeskydd och ojämlikhet, föräldrars inflytande över livsval eller höga krav på studiedisciplin. Genom mina smycken återberättar jag, med humorn som hjälp, några av dessa situationer och förhållanden. I varje smycke försöker jag skapa något som är både unikt samtidigt som det framkallar en vardaglig igenkänning i realtionen mellan föräldrar och barn. I processen har jag fokuserat på att utforska modellering och silversmide. Form och material har bestämts utifrån vad jag vill berätta. Mitt mål är att presentera smyckekonst som ett sätt att kommunicera, att genom humor och kritiskt tänkande engagera betraktaren och reflektera över föräldraskap.