skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Jessica Ekström

I Went to the Ladies and it was Occupied

 

Med en konfronterande men samtidigt humoristisk ingång till fotografiet utforskar Jessica Ekström skillnaden mellan att vara en betraktare och att vara betraktad. “I Went to the Ladies and it was Occupied” återspeglar kvinnlig objektifiering genom en serie självporträtt samt en pissoar i spegelhöjd. Efter stängning har konstnären besökt ett flertal strippklubbar för att inta en roll som ifrågasätter och leker med makten, blicken och dess position. Verket visualiserar ett försök att manövrera kontroll i en mansdominerad tillvaro med sin egen kropp som verktyg.