skip to Main Content
Master Fotografi

Fia Linnéa Emelie Doepel

The Forest in Themselves Have For a Long Time Been Spoken of as a Multitude of Living Creatures

 

I sin konstnärliga praktik undersöker Fia Linnéa Emelie Doepel idéer och koncept kring naturen där hon utgår från olika miljöfrågor. Doepel arbetar med begrepp som animism, feministisk post-humanism och ekologi i sin undersökning och opererar inom dessa ramar.

Verket The Forest in Themselves Have for a Long Time Been Spoken of as a Multitude of Living Creatures är ett samarbete mellan ett kalhygge på den finska sydkusten och konstnären. I verket undersöker Doepel vad som händer med kommunikationen mellan individer inom ekosystemet då träden huggs ner. Den konstnärliga processen är baserad på interaktion och genom att arbeta-med marken och dess invånare väcks associationer till animism.

Brödtext. Ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.