skip to Main Content
BFA Design

Philip Forsman

Bygg Eget Hem

 

This text is only available in Swedish

Jag flyttade in i en ruta i vardagsrummet. I rutan saknades möbler. Jag flyttade in för att se om jag kunde bygga ett eget hem i rutan med enkla material och verktyg. 100m läkt, 200m rep, handverktyg och skissmaterial. Jag flyttade in i en ruta utan möbler och val för att min situation skulle bero på mig och mig bara. Det handlar om frihet paradoxalt nog. BYGG EGET HEM är en kollektion av artefakter som uppkom som svar på mina upplevda behov, skapade i rutan. BYGG EGET HEM finns för att inspirera. Det är ett exempel på hur det är möjligt bygga upp ett hem och en undersökning av begränsningarnas effekt på designprocess och relation till det producerade. Verket består av fyra möbler samt tre sätt att möta dem på. Pall, bord, säng och stol samt installation, bildberättelse och publikation.

 

www.instagram.com/bygg.eget.hem/