skip to Main Content
BFA Design

Klara Ferm

Tusen varv

 

This text is only available in Swedish

Tusen varv är ett företag som säljer pinnstolar. Företaget erbjuder dig som konsument fem grundmodeller, tjugo färgval och 100 olika pinnar i en 234 sidor tjock katalog. Dessa 100 pinnar kan kombineras fritt i en stol som har mellan fem och sju pinnar i ryggen. Möjligheterna för stolens rygg är så många att de, något slarvigt, kan beskrivas som oändliga.

I arbetet med Tusen varv har jag undersökt hur man som designer kan underlätta eller försvåra för konsumenter att ta val. Studier visar att för stor valfrihet kan skapa stress, oro och ångest. Avsikten med projektet är att belysa den problematiken. Genom att överdriva en konsuments valmöjligheter är förhoppningen att katalogen ska uppmuntra till diskussion kring valfrihet i dagens samhälle.

I projektet  har jag även utforskat vad som händer med det konstnärliga uttrycket när man använder sig av en repetitiv metod. Verktyget jag har använt mig av för att undersöka det är en träsvarv. 

Resultatet av det utforskande arbetet är de 100 pinnar som får porträttera val i Tusen varvs möbelkatalog. Utan sin kontext är dock pinnarna fri form och kan fungera som ett formbibliotek. 

TusenVarv_KlaraFerm

klara.ferm@gmail.com