skip to Main Content
BFA Design

Elinor Brouang Möller

Slöghþ Design

 

This text is only available in Swedish

Idag lever vi i ett sekulariserat och desinficerat samhälle, där många inte har någon koppling till mat och produkters ursprung, innehåll eller tillverkningsmetod. Konsumenter fortsätter att köpa massprodukter, utan att reflektera vad det är en köper, varför dem köper det eller vilken effekt vår konsumtion har på vår planet.
I mitt arbete har jag undersökt hur jag som designer kan använda slöjd som metod för att skapa hållbar design, både för människa och planet.

Råghalm har varit materialet samt halmslöjd metod. Jag har valt ut samtida accessoarerna, keps/solskydd, plastpåse/tygkasse, kuvertväska samt bältesväska. Genom halmslöjden har jag transformerat det utvalda accessoarerna till hållbara produkter med ett negativt koldioxidutsläpp, Regenerativ design.

I mitt arbete har jag reflekterat över, vad är slöjd och vad är design samt hur skiljs dem åt? För att göra en jämförelse skulle jag beskriva att Slöjd är som dansbandsmusik och Design är den senaste musiken på billboardlistorna.