skip to Main Content
BFA Design

Elina Assersson

Kreativitet och psykisk ohälsa

 

This text is only available in Swedish

Under mitt examensarbete har jag undersökt sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa i den kreativa industrin i ett försök att skapa en större förståelse för det.
Jag har riktat mig mot den målgrupp som valt att ha ett kreativt yrke och de som kan känna igen sig i dessa tankar och känslor som ofta dyker upp under en kreativ process. 

Min målsättning under detta projekt har varit att skapa något som är lätt att relatera till och som känns mer hanterbart för betraktaren. Genom ett ljus och positivitet skapa något som känns estetisk tilltalande, skönt för ögat att kolla på och med glimten i ögat göra det lättare och hjälpsamt för betraktaren att ta det till sig. Öppna upp en tanke hos betraktaren, lite som en påminnelse och att bilden av att känna alla dessa känslor är okej och göra något tabubelagt mer normaliserat. En publikation som blir lite som en klapp på axeln för att skapa en känsla av att inte känna sig ensam. Min intention är att vända det mörka till något ljust och positivt.

Slutresultatet blev en publikation ”Förr eller senare märker dom, att jag egentligen inte kan ett piss” där jag med hjälp av formatet coffee table – bok har skapat en serie uttryck med text och form. Ett möte med färgstarka, glansiga, flödande former, livlig estetik och med underliggande allvarsamma ämne. Ett försök att avdramatisera dessa tunga känslor och omfamna det jobbiga. 

 

@by.elinaassersson