skip to Main Content
BFA Design

Clara Larsson

Pausa – En byggbar ljudabsorbent för stilla rum

 

This text is only available in Swedish

Projektet Pausa fokuserar på att skapa stilla rum i rum. Den ljudabsorberande modulen är gjord för att hänga i stressiga och krävande miljöer där produktivitet står som ett krav, t.ex. arbetsplatser och skolor. Konceptet är gjort för att öka tillgängligheten och medvetenheten kring återhämtning samt fungera som ett komplement av dagens ofta otillgängliga vilorum.

Pausa har ett formspråk och färgpalett hämtat och abstraherat från skogen. En plats som ofta inger lugn, andhämtning och frid. Här återspeglas mosslandskapens kullar, trädkronors omslutande trygga tak och mossans ljudabsorberande egenskaper i skogens färger.

Grunden till projektet är problematiken kring dagens samhälles stressnivå och krav på prestation och effektivitet. Här har både personliga erfarenheter och den egna blicken på omgivningen drivit projektet framåt och format det. Min egen pågående personliga utmattning har även fört med sig att handens görande och det fysiskt skapade blivit en stor del av arbetet.

Projektmaterialet består av skalmodeller, storskalig mock-up i miljö samt enklare visualiseringar. Prototyp och vidare paketering är under uppbyggnad.

claralarssondesign@gmail.com