skip to Main Content
BFA Fine Art

Benjamin Wagner

Mortgage

 

This text is only available in Swedish 

I verket Mortgage syns utrivna golvskivor med en text där betydelsen av ordet mortgage förklaras. Jag har hittat dessa golvskivor utanför en lägenhet som höll på att renoveras, i sådana byggsäckar som blivit ett vanligt inslag i stadsbilden i många större städer. Dessa säckar och det material de innehåller är ett förkroppsligande av Sveriges berömda bostadsbubbla, där lägenheter köps och byggs om och säljs i spekulationssyfte.

Ursprunget till ordet mortgage, som på svenska kan översättas till bostadslån eller inteckningslån, förklaras i verket med en text från 1600-talet som menar att mort +  gage kommer av död + betalningslöfte. Texten säger att om återbetalningen av lånet uteblir innebär mort-gage att egendomen som lånet bekostat ”tas från [den som lånar] för alltid, och är därför död för honom”.

Det är denna skärningspunkt mellan död och pengar som mitt verk undersöker, genom att koppla vår tids skuldekonomi till den kontext där den första kända finansbubblan uppstod: Nederländerna under första halvan av 1600-talet, då extrem spekulation i tulpanlökar ledde till en häftig börskrasch. Som jag skriver om i den text som i pappersform kompletterar verket finns det en direkt koppling mellan de krigförande staternas tillfälliga finansiella nöd och abstraktionen av pengar genom låneformen. Genom att peka på detta vill jag visa att låneekonomin har funnits före vår tid men att den samtidigt uppstod vid ett speciellt ögonblick och under specifika förhållanden. Framför allt uppstod den bland människor med begär för vissa typer av sinnliga föremål – blommor, middagar, textiler, vin. Eller ära och dikt, även de sinnliga föremål.