skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Emma Neha Bobeck

Disentanglement

 

I sin konstnärliga praktik utforskar Emma Neha Bobeck (född i Bengaluru, uppväxt i Örebro) tillhörighet och komplexiteten bakom adoption. Som transrasialt adopterad använder konstnären sin egen berättelse för att undersöka byråkrati, kulturell identitet och sociala strukturer. Disentanglement består av ett fotograferat adoptionsarkiv kombinerat med ett videoporträtt av konstnären under en iscensatt moder och dotterrelation.

Disentanglement existerar i en postkolonial kontext och är i dialog med den samtida debatten om internationella adoptioner i Sverige, det hittills största adoptionslandet i världen per capita.

Tack till Javid Sina

 

@bobeckemma
www.emmabobeck.com
emma.bobeck@telia.com