skip to Main Content
Kandidat Metallgestaltning

Eemu Kaikkonen

Photo: Daniel Freyne

Photo: Daniel Freyne

Photo: Daniel Freyne

Photo: Daniel Freyne

Signs of Sentience

 

Naturen är full av liv. Växterna spirar från slumrande frön och sträcker ut sina rötter och grenar. Svamparna lever osedda under marken tills de en dag tittar upp och sprider sina sporer med en fruktkropp. En metallskiva, i kontrast till detta, är en kall och stilla massa som varken växer eller andas. Men tänk om den bara vilar. Tänk om det är en livsform , full av livskraft , som baraligger och väntar på rätt tillfälle att visa sig i all sin prakt.

Vi kan inte förstå liv som är så olikt oss själva. Men vi kan inte heller bevisa att det inte existerar. Det finns en gren inom filosofin, Panpsykism, som handlar om att all materia, både organisk och oorganisk, har ett medvetande. Inom vetenskapen är medvetande fortfande en gåta och det är svårt att förklara hus materia, såsom människor och djur, kan ha möjlighet till en subjektiv upplevelse. Det skulle betyda att en viss kombination av ämnen skulle kunna skapa det immateriella fenomenet medvetande eller att materia generellt har en inneboende förmåga till känslor, tankar och vilja. Denna fråga är fortfarande obesvarad.

Tanken med detta verk är att utmana den generella uppfattningen att järn bara är ett material som används för att tillverka verktyg ochbygga  konstruktioner. Som konstnär och smed vill jag visa en sida av metallen som är mer likt en levande varelse och antyda att materialet själv har ett medvetande.

Detta är min tolkning av hur järnet får liv. Metallskivan expanderar utanför sin ursprungliga form och växer utifrån sin egen vilja.

@eemu_kaikkonen