skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Daniel Björneke Wirgård

Photo: Hendrik Zeitler

Photo: Hendrik Zeitler

Photo: Hendrik Zeitler

Photo: Hendrik Zeitler

Moment

 

‘Moment’ är ett projekt som syftar till att hjälpa Daniel återupptäcka vad som är viktigt för honom, i hans kreativa process, när han inte känner sig riktigt hemma i den mer akademiska och kritiska förhållningen till fotografi. Daniel använder kameran till att iaktta det som fångar hans intresse. Sällan har han någon plan formulerad utan upptäcker i efterhand vad han varit med om och vad han eventuellt behöver förmedla.

Med dessa porträtt undersöker han om ett gott möte mellan honom och den avporträtterade kan skönjas i den färdiga bilden, att de båda ser varandra som unika och likvärdiga människor; något han vill se mer av ute i världen i stort.

 

@danielwirgard
www.wirgard.com
daniel.wirgard@gmail.com