skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Carl Henry Hugosson

Ringhals Revisited

 

Varje sekund rusar 85 000 liter vatten ut ur utloppet i Björkhagens naturreservat. Där är vattnet alltid lite varmare. Vaktbilar vänder vid Gloppe småbåtshamn. Tjockläppade multar spenderar vintern i kylvattensystemet istället för att flytta till södra Atlanten. Ringhals levererar en sjättedel av all el i Sverige och innanför stängslet finns “Nordens största samling av 80-talskonst”. Varje gång jag närmar mig Ringhals kärnkraftverk får jag en ny bild.