skip to Main Content
Master Textilkonst

Anja Fredell

LOVE
Photo: Lea Kristoffersen

LOVE
Photo: Lea Kristoffersen

The Baby
Photo: Lea Kristoffersen

The Arctic
Photo: Lea Kristoffersen

The Wrath
Photo: Lea Kristoffersen

Emotional Carpets
A Puzzle

 

Varje matta är ett rum med sin egen stämning och sitt eget scenario.

I de rum jag utforskar intar hemmet och den inre världen en särställning. Dessa rum inhyser det mest intima och privata hos människan. I mina konstverk uttrycks en inre arkitektur, något drömskt och flytande som blandar det yttre med det inre.

Mattans form och traditionella plats i hemmet för tankarna till ett avgränsat rum eller till den scen på vilken hemmets möten utspelar sig.

Mattorna är skapade genom en intuitiv process som relaterar till människors känsloliv, en matta föds efter den andra, ur ett begär och skapar ett associativt pussel.

www.anjafredell.com
@anjafredell
anja.fredell@gmail.com