skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Alva Markusson

Photo: Lea Kristoffersen Stuedah

Photo: Lea Kristoffersen Stuedah

Photo: Lea Kristoffersen Stuedah

HEADLESS

I mitt verk har jag utgått från hur jag upplevt verkligheten och de rum jag befunnit mig i. Jag observerar min omgivning utifrån riktningar och linjer, konturer och nyanser av färg. Med min intuition, tuftpistolen och tråden försöker jag att återskapa det jag sett framför mig. Det är en dialog mellan mig och rummet (det oändliga) där jag bygger min uppfattning av var jag befinner mig genom att tufta. Att känna det sedda med mina händer.