skip to Main Content
Kandidat Design

Alice Molander

MIKRO > MAKRO

 

Projektet MIKRO > MAKRO har handlat om att gestalta och formulera ett utställningskoncept kring ämnet biomimik och kommunicera mikrobiologiska egenskaper genom rumsliga makroskopiska upplevelser. Syftet har varit att utforska formgivningen av den visuella, rumsliga och taktila upplevelsen av ett ämne. Där mitt intresse har varit att undersöka hur en upplevelse kan verka pedagogiskt och ge kunskap till en besökare.

Arbetsprocessen har utgått från fyra olika spår; mikrobiologi som gestaltning, utställning som lärmiljö, biomimik som tematik och min roll som utställningsformgivare. Min avsikt har varit att utforska fysiska metoder, tekniker och material genom skulpturala och rumsliga formstudier och att undersöka digitala visualiseringsmetoder för att snabbare och tydligare kunna skissa och visualisera rumsliga idéer. Detta har jag gjort för att skapa en djupare förståelse kring utställning som format, hur produktionen kan gå till och hur min designroll kan se ut.

Bilderna visar en rumslig mock-up i skala 1:1. Skapad för att uppleva känslan av ett ämne visuellt, taktilt och symboliskt i en rumslig kontext. Rummets gestaltning symboliserar cellstrukturen hos hjärtmuskelceller i kroppen och är en utforskande process av skulpturala och rumsliga formstudier.

Projektet har resulterat i en skulptur, en rumslig mock-up, en produktionsidé för en väggpanel, ett formulerat utställningskoncept och en grund för en vandringsutställning.

www.alicemolander.se
@alicemolanderdesign