skip to Main Content
Master Textilkonst

Subani Melin

Photo: Lea Kristoffersen Stuedahl

Photo: Lea Kristoffersen Stuedahl

Photo: Lea Kristoffersen Stuedahl

Photo: Mathilda Frykberg

Photo: Mathilda Frykberg

Photo: Mathilda Frykberg

Photo: Mathilda Frykberg

Photo: Mathilda Frykberg

Photo: Mathilda Frykberg

Vävda Dialoger

 

I mitt examensarbete tar händernas arbete vid där talet slutar i en vävd brevkorrespondens mellan mig och sex mödrar som likt mig förlorat ett spädbarn. Med enkla vävramar och de egna händerna som redskap väver vi tillsammans fram minnesmärken över våra barn, den glädje och den sorg de lämnar efter sig. Några av ammorna har låtit vävarna gå i dialog med varandra, det vill säga jag har vävt en väv som de svarat på genom att väva en egen, andra har valt att låta dialogen ske i den enskilda väven genom att vi påbörjat och avslutat varandras vävar.

Akten att väva blir akten att minnas. Tillsammans sörjer vi genom händerna och länkar samman vårt före med vårt efter.

Deltagare:

Marie Wetterstrand
Alfred dog i magen i v.27 maj 2010
medverkar gör också lillasyster Majken

Helena Montelin
Tom föddes den 6:e september 2018 och dog den 1:e oktober 2018

Kvinna född -46
Flicka dog i magen 1978

Susanne Nygårds
Ture dog i magen januari 2000

Marit Hagelberg
Vilmer dog i magen i v.30 april 2007

Sandra Linnell
Eevi dog i magen i v.37

Ida-Maria Marakatt
Flicka  dog knappt en månad gammal juni 2019

 

subanimelin@yahoo.com