skip to Main Content
Kandidat Design

Sofi Rundberg

Fur & Rep

 

Lagoon 490 och HF 32
Furu, MDF, flätat polypropen rep och vaxat taglingsgarn

Fur & Rep är grundat i utforskandet av möbelkonstruktioner i rep och trä, där principen bakom stabiliteten i möblerna bygger på krafter som arbetar mot varandra. Tekniker och attribut är lånade från segling. Arbetet har ambitionen att leka med inläsningen av möbler som funktionella objekt, där möblerna i sig ifrågasätter och styr brukandet av dem. Möblerna är formgivna för produktion bunden till handens närvaro för att öka inflytandet och insynen, för mig som designer, från idé till färdig produkt.

 

sofi.rundberg@hotmail.com