skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Sally Söderberg

Photo:Kjell Caminha

Photo:Kjell Caminha

Photo:Kjell Caminha

I LOVE MY WARRIOR

 

I LOVE MY WARRIOR imiterar och lånar metoder och material som fans använder i skapandet av fan art. Genom att skildra sina fantasier hanterar och förmedlar fans de känslor av kärlek och åtrå de känner inför sina idoler. Berättelserna, samlandet och porträtten är, snarare än en manisk besatthet, ett sätt att genom skapande förhålla sig till det ouppnåeliga i att förälska sig i en idol, samt ett sätt att finna ro i det.

 

sallysoderberg13@gmail.com