skip to Main Content
Kandidat Design

My Falck

Tandgodis

 

Mitt projekt har gått ut på att förbättra dementas munhälsa. De glömmer ofta att borsta tänderna och en direkt konsekvens av detta är dålig munhälsa. Jag hoppas att ´Tandgodisen´ ska stötta personalen och leda till att de dementa mår bättre.

@myfalck
myfalck@gmail.com