skip to Main Content
Kandidat Design

Ludvig Borén

Undefensive Dazzle

 

Undefensive Dazzle är ett arbete om inkluderande design i stadens icke-rum. Defensiv design finns på offentliga platser i de flesta av världens städer. Överallt tränger myndigheter, verksamheter och elitistiska minoriteter bort utsatta målgrupper från stadens icke-platser för att de är oönskade där. Det handlar om att de inte är en del av det konsumerande klientelet, stör den ordning som mer resursstarka grupper vill upprätta eller är obekväma att betrakta och dela platsen med. Projektet Undefensive Dazzle syftar att ge en röst åt dessa målgrupper genom design, inkludera dem och stärka deras identitet med möbler som uppfyller deras behov samt skapa en motaktion mot defensiv design på icke-platser i Göteborg genom en form av
”urban hacktivism”. Tre formstudier har gjorts för att närma och undersöka utsatta minoriteter på Göteborgs offentliga platser; duvor, skejtare samt hemlösa och studierna har i sin tur legat till grund för en inkluderande möbel som ämnar att öka identiteten för samtliga som vistas i städers icke-rum. Genom att anta en form som öppnar för kreativt användande ska användaren av möbeln finna en ökad identitet på platsen, som annars förloras när vi befinner oss i ett urbant icke-rum. Platserna saknar helt enkelt attribut som kan ge oss en tillhörighet till sammanhanget – människan blir bara en kropp i rörelse på resan från punkt A till B. Projektet ska i mindre skala förbättra användarupplevelsen på icke-platser, motverka den anonyma och fientliga atmosfären på terminaler eller stationer för kollektivtrafik samt genom möbelformgivning undersöka relationen mellan identiteten hos en användare och möbler i offentlig miljö.

@ludvigboren
ludvigborendesign@gmail.com