skip to Main Content
Kandidat Design

Linn Johansson

I Avstånd

 

Skogen som resurs
Skogen som del av ekonomin
Skogen som plats för biologisk mångfald
Skogen som del av klimatomställningen

Sverige yta täcks till 70 % av skog. Hur skogens olika värden ska prioriteras och värderas är en konflikt utan svar.

I examensarbetet ville jag närma mig skogen. Jag ville följa flödet av resurser från skogen, hur de hanteras, färdas och hur utvinningen av dem påverkar ett landskap. Ett flöde som innebär en förflyttning av resurser, från land till stad, från råvara till produkt och från producent till konsument. En förflyttning där avstånd uppstår mellan material och dess ursprung. I avståndet ville jag skapa en koppling, söka efter vad som ryms, vinns och vad som går förlorat i avståndet till skogen.
Jag har fysiskt rört mig mellan staden och skogen. I skogen har jag utgått från en specifik plats för mitt utforskande. Genom film, foto och ljud från platsen har jag sökt erfarenhet och kunskap om skogen. Jag ville fånga skogen och lära känna den. Mina illustrationer och objekt blev svar och reflektioner på mina erfarenheter och upplevelser.

Arbetet har resulterat i en bok: I AVSTÅND och två objekt i trä: STÖTTAN och TRÄDET.

 

 

 

@linnjosefinjohansson
linn.josefin.johansson@gmail.com