skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Karin Bäckström

Tingens hus – En plats där minnen lever vidare och dagdrömmar har sin början

Lådor, askar och skåp, de mindre rummen, platser för saker. Hemliga rum med ett inre, ett inre där saker göms, glöms och kan försvinna men också hittas och få nytt liv. Sakerna inuti dessa små rum och berättelserna och minnena som de bär på är vad detta arbete handlar om. Hemmet och föremålen och sakerna som hör hemmet till har förmåga att, i all sin vardaglighet, väcka minnen och känslor från tidigare erfarenheter. De saker vi har runt oss bär historier, men de kan också väcka nya berättelser, berättelser där minnen, upplevelser och fantasi tillsammans skapar något nytt, i ett dagdrömmande tillstånd. Ett tillstånd där inre bilder och associationer föder nya bilder, som i sin tur framkallar ytterligare bilder och utan större ansträngning har en ny berättelse skapats.

Dessa berättelser, som föremålen och sakerna väcker, har jag tolkat och gestaltat på olika sätt. Berättelserna har fått återinta sin ta plats i ett flertal lådor, de mindre rummen, tingens hus. Varje låda innehåller sin egen historia.

Jag vill bjuda in andra att delta i det som är dolt i lådorna, sakernas hemligheter och deras berättelser.

 

Tingens hus.Pdf

karinbaeckstroem@hotmail.com