skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Gitte Berglöv

Hand mot Berg

 

Hur kan relationen mellan människa, plats och tid förstås utifrån bergets geologiska kretslopp och vad händer när olika perspektiv sammanförs och sätts i relation till varandra? Block, grus, sand och lera är allt ett resultat av bergets vittring och erosion. Processer så långsamma att de vanligtvis undgår oss i vardagen.

Med en bakgrund som geovetare undersöker Gitte Berglöv naturens byggstenar och processer, ofta i relation till människan. Hand mot berg är en samling verk som utforskar människans interaktion och förhållningssätt till berget och dess materia. Genom metoder såsom flygfotografi, familjearkiv, porträtt och rörlig bild synliggörs i verken olika perspektiv på bergets materia samt hur dessa förmår skifta beroende på tid, skala och avstånd.

@gitte.berglov
www.berglov.se
gitte.berglov@gmail.com