skip to Main Content
Kandidat Design

Fanny Axelsson

Du är inte ensam – en gestaltande undersökning

 

Du är inte ensam är ett reflekterande och undersökande projekt som handlar om ensamhet. Eftersom ensamhet är ett så brett och individuellt ämne att reflektera kring skapade jag ett frågeformulär som jag spred i diverse facebookgrupper. Genom formuläret och intressanta samtal med människor fick jag en rik bank med inspiration. Det var allt ifrån vilka färger, former, situationer, minnen, relationer och hur man reflekterade över sin egen tillvaro.
Genom frågeformuläret, tusch och textiltryck arbetades det fram ett uttryck till tjugonio bokstäver som är blandat i gemener och versaler. De är placerade var och en på näsdukar som tillsammans bildar ett typsnitt The Lonely Type. Varje bokstav är enskilt formgiven utefter ord, meningar och associationer som är baserade från mig själv och frågeformuläret. Jag ser dem lite som olika karaktärer och speglar olika individers narrativ.

www.fannyaxelsson
@fannyax
fannyax97@hotmail.com