skip to Main Content
Kandidat Design

Emelie Lundqvist

Takpark och utomhuskontor

 

En grupp aktörer från nio Europeiska städer undersöker nu hur 15-35% av Europas urbana landskap är oanvända och förbisedda, nämligen de Europeiska taklandskapen. Det projektet heter European Creative Rooftop Network och de kommer samarbeta för att förespråka ett större användande av Europas tak. Målet är att skapa publika grönområden och gröna tak.

Här började mitt intresse att arbeta med att skapa närhet till natur i staden. Jag begränsade mig till ett tak i Göteborg nämligen ett tak ovanpå Götgatan i Nordstan. Det tak som mitt slutgiltiga förslag skulle gestaltas på var en innergård till flera kontor. Jag valde därmed att mitt gestaltningsförlsag skulle vara en takpark för dessa kontor. 

Samtidigt som jag höll på att skissa så såg jag att det diskuterades hur man ska få tillbaka ”hemmaarbetarna” tillbaka till kontoren efter pandemin och då började mina tankar på att kanske det här platsen skulle kunna göras till ett utomhuskontor.

Det finns flera fördelar med att arbeta ute, bland annat att det minskar stressnivåerna, det påskyndar också vår återhämtning som får oss att kunna fokusera bättre. 

Mitt förslag blev därmed ett utomhuskontor i en takpark . 

Jag har arbetat med organiska former för att bryta av mot de raka formerna som redan finns på platsen och för att göra det enklare att skapa rum i rummet. 

Det som började med ett platsspecifikt förslag resulterade i slutändan i ett anpassningsbart modulsystem för utomhuskontor. Jag har till det här modulsystemet inkluderat regnrabatter som fördröjer dagvattnet och avlastar dagvattensystemet. 

Takpark&utomhuskontor_Text