skip to Main Content
Kandidat Design

Elin Palmaer Karlsson

7 Dagar med Nudging

 

Under pandemin är vi många som tvingats jobba hemifrån och fått försöka skapa en ny vardag och livssituation. När de flesta av dygnets timmar tillbringas på hemmaplan har det blivit svårt  att hålla rutiner, skilja på jobb/ledighet och ta hand om sig själv. Det som innan kändes helt självklart dvs. gå upp i tid, jobba på utsatta tider, ta rast, äta lunch och röra på sig har plötsligt blivit något man aktivt måste ta beslut om när man sitter själv i en hemma miljö. 

Tanken bakom detta häftet kom till av just dessa utmaningar och viljan att underlätta dom. Self-nudging* finns runtomkring oss på massvis med sätt, så varför skulle det inte kunna underlätta och hjälpa vår arbetssituation under Covid-19? 

*Self-nudging handlar om små, små förändringar för att hjälpa dig själv i dina beteenden. Det kan vara så enkelt som att ställa fram ett vattenglas på din bänk för att påminna dig själv om att dricka eller sätta ett alarm för att gå till sängs 30 minuter tidigare. Tara Swart, psykolog, forskare och lektor på MIT, förklarar att ju mer du övar och utövar self-nudging desto bättre blir du. Börja därför smått och tänk att det är bättre att ändra 10 saker 1%, än 1 sak 10%. Self-nudging handlar inte om att öva upp din viljestyrka, utan om att förutsätta när din viljestyrka är som svagast och planera utefter det. Fundera på beteenden du vill förändra, vilka är dom och när är dom som svårast att motstå?