skip to Main Content
Master Child Culture Design

Eisel Miranda Robles

The Mindlings

 

The Mindlings är ett kollaborativt spel för att introducera barn från åldrarna 7-9 år till hanteringsmetoder för stresshantering.

Child Culture Design handlar om att förstå barnens perspektiv och att ge dem en röst. CCD är också ett sätt att ge nya infallsvinklar på världen för att göra den mer tillgänglig för barn. Som bakgrund till detta är målet med mitt projekt att bygga medvetenhet om existerande hanteringsmetoder som kan vara svår- eller åtkomliga, särskilt för barn. Att prata om stress hos och med barn är inte så vanligt och vissa tror att det bara är ett tillstånd som vuxna känner. Så när barn möts av en stressiga situationer kanske de inte har de nödvändiga verktygen som krävs för att hantera de situationerna.

Spelet the Mindlings använder övningar som innehåller historieberättande, mindfulness, självförtroende, emapti och stressreducering för att bygga en verktygslåda som barn kan använda I sina liv. Intentionen är att spelet ska spelas med hela familjen för att uppmuntra lagspel, interaktioner, att dela med sig av sig själv och att kommunicera.

Med projektet siktade jag på att designa en platform som kan öka medvetenheten om stress eftersom det är ett problem som påverkar oss alla. Det är vida sett som en hälsoproblem på populationsnivå, även hos barn.

Kollaborativa spel visade sig vara ett bra verktyg för att ge familjer ett utrymme att kunna dela med sig av sina tankar och att lära sig tillsammans. Spelet har redan testats på två familjer och familjerna tyckte att det var ett roligt och attraktivt spel som uppmanade till konversation, att dela fina ögonblick med varandra och att ha kul. Framförallt skapade det utrymme att prata om ämenn som vanligtvis inte diskuteras, t ex känslor, rädslor, galna idéer och stressiga stunder.

www.eisel.com.mx