skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Effers Anni Rickardsson

Jag och verktygen

 

I detta arbete har jag utforskat mitt socialaoch kulturella arv utifrån material och görandet.

Jag är uppvuxen i Dalarna, med folkdräkt, röda stugor och fäbodar, i detta arbete har jag försökt undersöka vad som mer som format mig i mitt görande idag. Bortanför visit-dalarna och skansens porträtteringar.

Materialet i skulpturerna är lera som jag grävt själv i min hembygd och hö från förra årets höskörd hemma på gården. Objekten är olika sorters redskap som alla har haft eller har en tydlig rolli mitt liv.Platsen är en verkstad, en plats för görandet. Väggen är faluröd. Skulpturerna är en blandning av redskap och objekt som är kopplade till mitt liv på ett eller annat sätt.Verktygen bär på en symbolik om ett praktiskt kunnandesom är viktigt i en bonde och slöjdkultur som jag är uppvuxen i men också i den nya kontexten konsthantverkare som jag själv placerat mig i.

@effersanni

effersanni@gmail.com