skip to Main Content
Kandidat Design

Daniela Werner

CLARITY – en biologisk transparent avdelare som ger näring till ekosystem och naturen

Sättet vi producerar saker idag utarmar ekosystemen som vi är beroende av, vilket leder till att haven blir försurade, skogar skövlas och vilda djur samt växter förlorar sitt habitat. Detta innebär i förlängningen att syret minskar i luft och hav medans bränder och nya virus som skapar pandemier uppstår. Plasten är en av våra stora miljöproblem allt i från produktion till återvinning och nedskräpning i naturen. Endast 8% av all plast från 1952 till idag är återvunnen.

Mitt examensarbete har främst handlat om att ta fram biologiskt nedbrytbar plast för inomhusbruk, som ev. skulle kunna ersätta plexiglas. Plasten är baserad på ingredienser som du hittar i köket. Materialet är transparent, hårt och bryts ned på cirka en månad i naturen / hav / kompost som ger näring till mikroorganismer och ekosystem. Skapande en cirkularitet för hållbarare produktion.

Med plasten har jag designat en avdelare avsedd för restauranger, främst under pandemi, som restaurangen kan tillverka i sitt kök. Detta minskar bla materialspill, elförbrukning, och frakt. Avdelaren är producerad av min bioplast och FSC märkt trä. Plastens estetiska kvaliteter går att ändra. Denna avdelare är skapad för restaurang Björk & Bambu i Göteborg, färg och mått är specifikt anpassade enligt deras önskemål/inredning.

@hornstendesign
danielahornsten@gmail.com